ADD
Go to Cart
பாரம்பரிய கனமான இரும்பு தோசைக்கல் 12 இஞ்ச்
இரும்பு தோசைக்கல்
0
Product Description

பாரம்பரியமான  கனமான இரும்பு தோசைக்கல் (PRE-SEASONED TRADITIONAL IRON TAWA  )  12 இன்ச் விட்டம், கொண்ட கனமான இந்த பாரம்பரிய  தோசைக்கல்   அனைத்து வகையான வீட்டுத்  தேவைகளுக்கும் ஏற்றது (தோசை, ரொட்டி, ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs